Alarm:

 • Montaż czujek ruchu 2.4m 
 • Budowanie stref 
 • Montaż sygnalizatora zew. 
 • Rozbudowa o kontrolę dostępu 
 • Montaż manipulatora 
 • Dodanie czytnik kart
 • Montaż ekspandera wej. wyj.
 • Dodanie szyfratora 
 • Konfiguracja GSM - SMS
 • Budowa GuardX + monitor zew. 
 • Konfiguracja GSM - CLIP 
 • Sterowanie SMS
 • Sterowanie bramą garażową z centrali alarmowej
 • Automatyczne sterowanie światłem

Monitoring:

 • Montaż kamery 
 • Definiowanie pola detekcji 
 • Kompresowanie przewodu koncentrycznego 
 • Określanie nazwy kanału 
 • Ustawienia  
 • Zaciskanie przewodu kat.5 kat.6 
 • Przekierowanie portów TCP i UDP 
 • Montaż szaf dostępowych 19" 
 • Podgląd obrazu w iPhone 
 • Motaż rejestratora IP 
 • Podgląd obrazu pod Android 
 • Montaż rejestratora HD-CVI 
 • Archiwizacja zdarzeń video
 • Montaż rozdzielni zasilania 12V 
 • Konfiguracja detekcji ruchu

Kontrola dostępu:

 • Montaż płyt KD 
 • Weryfikacja głosem 
 • Łączenie ekpanderów 
 • Weryfikacja odciskiem palca zgodnie z GIODO 1:N
 • Budowa przjeścia pojedynczego
 • Rejestracja czasu pracy + KD
 • Budowa pełnego przejścia
 • Eksport RCP do programów kadrowych 
 • Weryfikacja  
 • Weryfikacja kartą 125KHz 
 • Alarm drzwi otwartych
 • Weryfikacja kartą Mifare

Serwerownie:

 • Składanie szaf dostępowych 19" 
 • Electrical 
 • Motaż serwerów 
 • Lighting
 • Montaż klastra typu mid
 • Montaż klastra max
 • Składanie maszyn Blade
 • Instalacja łącz światłowodowych
 • Spawanie światłowodów 

Instalacje TV:

 • Montaż czasz satelitarnych
 • Ustawianie czasz (sygnału)
 • Wymiana konwertera 
 • Insatlacja mulit SAT
 • Instalacja przewodów  
 • Ustawienia DISEC
 • Kompresowanie złącz typu F 
 • DVB-T + SAT 

Radiolinie:

 • Montaż anten 5GHz pod klienta 
 • Zestawianie linii 30km z gwarancją do 300Mb/s
 • Instalacja nadajnika bez ograniczenia wysokości
 • Budowa radiolinii pod monitoring IP
 • Instalacja stacji klienckich
 • Instalacja stacji nadawczych
 • Montaż urządzeń nadawczych na orbicie

Usługi

.